Druk bezochte serie over Eerste Wereldoorlog

 

Veel belangstelling voor gratis vertellingen in Rotterdamse bibliotheek

De reeks van zeven gratis vertellingen over de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen daarvan, in de afgelopen maanden in de Centrale Bibliotheek Rotterdam, is door gemiddeld zestig tot zeventig mensen bezocht. Het auditorium zat elke keer afgeladen vol.

 

Aankondiging van de Europalezing in oktober 2014

 De grote belangstelling voor de vertellingen heeft niet alleen te maken met de actualiteit van het onderwerp. Het was vorig jaar weliswaar precies een eeuw geleden dat de 'Grote Oorlog' begon, maar uit de reacties en vragen bleek dat er in het algemeen veel wordt nagedacht over oorlog en vrede.

Breed perspectief

In de vertellingen plaatste Feico Houweling de Eerste Wereldoorlog in een breed perspectief. In de periode vlak voor 1914 noemde bijna elke zichzelf respecterende vorst in Europa zich 'keizer' of een variant daarvan zoals 'tsaar' en 'sultan'. Vanuit die constatering is gekeken naar het oorspronkelijke keizerschap in Europa, zoals dat vorm kreeg in de Romeinse tijd en zich ontwikkelde via het (Heilig) Roomse Rijk. Zo werd duidelijk dat bijna elk land van betekenis in Europa aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw streefde naar de hegemonie, een opperheerschappij die met name Engeland, Frankrijk, Duitsland en Rusland elkaar betwistten.

Duitse schuld?

Zo werd ook duidelijk dat het niet aangaat om uitsluitend de Duitsers de schuld van de Eerste Wereldoorlog in de schoenen te schuiven. Alle partijen droegen schuld, ook Frankrijk met zijn rancune over 1871, de Engelsen met hun ongebreidelde imperialisme en de Russen met hun frustraties over de Krimoorlog en de mislukte pogingen om het Zwarte Zeegebied te overheersen. Daarbij is ook gekeken naar de Balkanoorlogen en de verschrikkelijke gevolgen daarvan voor Zuidoost-Europa.

Nieuwe serie

Voor komend najaar staat er een nieuwe serie vertellingen op het programma, ditmaal over de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. We gaan kijken naar wat er nodig is om een samenleving weer op te bouwen na een bijna totale vernietiging. Dat is heel wat meer dan alleen bakstenen en asfalt, zoals met name Rotterdam heeft moeten ervaren. Nadere informatie volgt.

Heeft u vragen: gebruik het contactformulier.