logo7cmNoodfaculteit en

leerstoel Letteren

Feico Houweling is initiatiefnemer en mede-oprichter van de Noodfaculteit Letteren Rotterdam. Deze is opgericht in 2000 om te voorzien in de leemte die is ontstaan doordat de Erasmus Universiteit Rotterdam geen letterenfaculteit heeft.

In 2007 is de Noodfaculteit opgevolgd door de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam, die een bijzondere leerstoel Letteren en Literatuur heeft ingesteld aan de EUR.

Lees meer over de geschiedenis op de website van de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam.

Hier vindt u boeken over de letterenstudies in Rotterdam.